Nytt Parti i Kungälv

 

Pensionärs-Alliansen, bildades 2018 som en reaktion mot att pensionärer idag är en glömd grupp. Blockpolitiken i Kungälv bildar allianser där personliga intressen efter makt och egna vinningar går före på de svagas bekostnad. Vi anser inte att politiken heller har förmågan att leda förvaltningen i Kungälv. Vi kommer att finnas i Kommunfullmäktige som ett bidrag med vår kompetens. Alla frågor är lika viktiga men vi kommer företrädesvis arbeta med Hållbarhet, Trygghet, Äldreboenden samt påverka pensioner och allmänna ekonomiska försämringar för pensionärer och andra svaga utsatta grupper.

2018-2020 kommer vi att etablera Pensionärs-Alliansen. Vårt mål är att ha minst fyra mandat i Kommunfullmäktige 2021.