Miljöskatter måste öronmärkas för miljöinsatser

Bensinskatt, dieselskatt, kilometerskatt, elskatter av olika slag, trängselskatter, vägskatter och så vidare. Hur var det nu igen, miljöskatterna som skulle ge oss en bättre miljö? Och det där med Sverige som ett föregångsland och så vidare.

Vem blev allt detta skattande bra för, förutom att plånböckerna hos folket blev mindre?

Jag har haft turen och möjligheten att resa över världen. Har verkligen sett hur långt framme Sverige ligger i miljöfrågan. Vi är inte perfekta men i förhållande till många andra länder är vi ganska så bra i det stora hela.

Att vi skall säga nej till plast. Sortera sopor. Reducera miljöutsläpp i trafiken med god teknik och så vidare.

Dessa direktiv borde styras politiskt mot industrin som förser samhället med miljöovänliga ämnen/produkter. Men här hanterar man inte problemet. Utan vi ” folket ” skall istället betala jättehöga miljöskatter till höger och till vänster, samtidigt som dessa miljöovänliga produkterna fortsätter in i vårt land. Miljöskatter som INTE är öronmärkta för en bättre miljö?

Skall vi vara i framkant borde just dessa miljöpengarna vara öronmärkta. Miljöskatterna skulle bland annat kunna gå till kraftigt reducerade priser för privat sol-, berg- och vindenergi, reducerade priser för avgasrening, naturvänliga produkter samt ny teknik i vår bilpark och så vidare. Inte som nu där man har högre priser för den miljömedvetna?

Vi alla önskar en ren värld, men vi skall inte bli straffade med högre och högre skatter/böter för att vår miljö i förhållande till resten av världen är väldigt bra.

Det stora arbetet för bättre miljö och mot klimatförändringar ligger i första hand i många andra länder. Där skulle Sverige kunna samverka, bidra med stöd och utbildning. Till exempel när det gäller megastäder som drivs av diesel, där el-bilar är förbjudna och plastfyllda hav och så vidare.

Sunda och bra lösningar som gör skillnad och förbättrar vår miljö. Det hjälper oss ytterligare och det hjälper även andra länder i det långa loppet, om vi delar med oss.

Men töm inte folkets plånböcker på grund av miljömedvetenhet, för att sedan lägga miljöpengarna på annat. Då är det lätt att känna sig förd bakom ljuset som liten medborgare.

Magnus Rosén
Pensionärsalliansen i Kungälv.