#Pensionärsalliansen Kommunen slaktar kulturlivet i Kungälv

Kommunen lovar enligt sina Ramar. Strategiska mål, , Resultatmål, Budgetdirektiv till förvaltningen samt Beredningsarbeten att bevara kulturen.

Strategiska mål KUNGÄLVSTRION 2019-2022
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
-En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen.

Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska
kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

Ändå chockhöjer man hyror på Mimers hus som kulturplats. Man håller på att avyttra Kvarnkullen. Utlovad IS-Hall som inte blir av. Minskade föreningsbidrag. Avyttrande av mötesplatser för äldre med mera.
Det är synnerligen intressant att Kommunalråden ändå kan med att höja sina egna löner?

Läs mer på: https://media1.pensionarsalliansen.se/2019/06/Kungalvstrion-2019-2022.pdf