#Pensionärsalliansen är inte välkomna att ha några sammankomster i Stadshuset. Vårt Samhällshus skulle vara en arena för alla bestämdes det en gång. När vi frågar om vi kan ha sammankomster är svaret att det bara gäller partier som är invalda i Kommunfullmäktige. Då är det tydligen okej med egna förråd samt att bedriva interna partisammankomster i Stadshusets lokaler. Detta upplever vi kränkande och ett hot mot demokratin då det är ett sätt att hålla borta nya partier från arenan.