DEBATT i Kungälvsposten
Nu går skam på torra land!
Sen höst 2018 gjordes en höjning av taxan för trygghetslarm från 179 till 300 kr 2018. En ytterligare höjning genomfördes 2019-02-01 till 308 kr. Våra äldre fick ingen information om höjningarna och nu avslutar behövande denna tjänst av ren ilska.
Vilka riskbedömningar eller konsekvensbeskrivningar har utförts i dessa beslut? Vem tar ansvar om någon råkar riktigt illa ut på grund av att man inte har råd med trygghetslarm, eller vill lägga dessa pengar på något så primärt som trygghet för de äldre och de anhöriga. En trygghet alla äldre borde ha rätt till till en rimlig kostnad.
I Kungälv tar kommunen ut alla reella kostnader samt index höjer varje år. Det finns billigare alternativ men framförallt kan kommunen styra hur mycket man vill subventionera dessa kostnader. Det finns tydligen ingen vilja för detta hos våra politiker i Kungälv då man ställt sig bakom dessa höjningar. Pensionärsalliansen har nu påtalat för kommunen att ha koll på om besvikna pensionärer avslutar sina trygghetslarm så inga mänskliga lidande behöver uppstår.
Glenn Ljunggren
Ordförande i Pensionärsalliansen

Lämna en kommentar