#Juteborg

Tack Juteborg för en fantastik föreläsning om alternativ till plast i samhället.

Debatt


DEBATT i Kungälvsposten
Nu går skam på torra land!
Sen höst 2018 gjordes en höjning av taxan för trygghetslarm från 179 till 300 kr 2018. En ytterligare höjning genomfördes 2019-02-01 till 308 kr. Våra äldre fick ingen information om höjningarna och nu avslutar behövande denna tjänst av ren ilska.
Vilka riskbedömningar eller konsekvensbeskrivningar har utförts i dessa beslut? Vem tar ansvar om någon råkar riktigt illa ut på grund av att man inte har råd med trygghetslarm, eller vill lägga dessa pengar på något så primärt som trygghet för de äldre och de anhöriga. En trygghet alla äldre borde ha rätt till till en rimlig kostnad.
I Kungälv tar kommunen ut alla reella kostnader samt index höjer varje år. Det finns billigare alternativ men framförallt kan kommunen styra hur mycket man vill subventionera dessa kostnader. Det finns tydligen ingen vilja för detta hos våra politiker i Kungälv då man ställt sig bakom dessa höjningar. Pensionärsalliansen har nu påtalat för kommunen att ha koll på om besvikna pensionärer avslutar sina trygghetslarm så inga mänskliga lidande behöver uppstår.
Glenn Ljunggren
Ordförande i Pensionärsalliansen

Artikel av Kungälvsposten

Pensionärsalliansen uppvaktades av Kungälvsposten 2019-01-17. Det har blivit en stor positiv respons. Vi kommer nu att arbeta mycket med seminarium. Det första håller vi den 5 April 2019 där vi tar upp frågan om det plastifierade samhället.

Strandverket

Strandverket på Marstrandsön

Pensionärsalliansen beklagar Kommunens beslut om att lägga ned utställningarna på Strandverket.

Pensionärsalliansen arbetar med kulturfrågor i fokus. Kultur skapar en identitet och ett samhälle kan inte vara utan det. Kulturen ger kunskap och Frihet till att tänka annorlunda och utveckling av nya idéer. Kulturen skall aldrig gräns sättas utan hela tiden vara helt levande i sin utveckling.

Strandverket är en fantastisk galleria med sitt läge och en byggnad med historiska anor. Ljuset i lokalerna lyfter alla utställningar och besökaren går inte orörd från besöket.

Det är anmärkningsvärt att konstnärerna får besked via mail, med två veckors varsel att lägga ned en fungerande verksamhet.  Bidragsgivaren Västra Götalandsregionen visste ingenting om stängningen av Strandverket.

Här har man rusat iväg utan konsekvensbedömningar eller riskanalyser. Detta skapar osäkerhet i Kommunen och trovärdigheten till politiken försvagas.

Marstrandsön har över en halv miljon besökare varje år. Med rätt tänk och med ett genomarbetat upplägg är konsthallen en vinstmaskin. Man måste acceptera att kultur måste finnas. Detta är viktigt för politiker att förstå annars river man isär samhället.

Nytt Parti i Kungälv

 

Pensionärs-Alliansen, bildades 2018 som en reaktion mot att pensionärer idag är en glömd grupp. Blockpolitiken i Kungälv bildar allianser där personliga intressen efter makt och egna vinningar går före på de svagas bekostnad. Vi anser inte att politiken heller har förmågan att leda förvaltningen i Kungälv. Vi kommer att finnas i Kommunfullmäktige som ett bidrag med vår kompetens. Alla frågor är lika viktiga men vi kommer företrädesvis arbeta med Hållbarhet, Trygghet, Äldreboenden samt påverka pensioner och allmänna ekonomiska försämringar för pensionärer och andra svaga utsatta grupper.

2018-2020 kommer vi att etablera Pensionärs-Alliansen. Vårt mål är att ha minst fyra mandat i Kommunfullmäktige 2021.