Strandverket

Strandverket på Marstrandsön

Pensionärsalliansen beklagar Kommunens beslut om att lägga ned utställningarna på Strandverket.

Pensionärsalliansen arbetar med kulturfrågor i fokus. Kultur skapar en identitet och ett samhälle kan inte vara utan det. Kulturen ger kunskap och Frihet till att tänka annorlunda och utveckling av nya idéer. Kulturen skall aldrig gräns sättas utan hela tiden vara helt levande i sin utveckling.

Strandverket är en fantastisk galleria med sitt läge och en byggnad med historiska anor. Ljuset i lokalerna lyfter alla utställningar och besökaren går inte orörd från besöket.

Det är anmärkningsvärt att konstnärerna får besked via mail, med två veckors varsel att lägga ned en fungerande verksamhet.  Bidragsgivaren Västra Götalandsregionen visste ingenting om stängningen av Strandverket.

Här har man rusat iväg utan konsekvensbedömningar eller riskanalyser. Detta skapar osäkerhet i Kommunen och trovärdigheten till politiken försvagas.

Marstrandsön har över en halv miljon besökare varje år. Med rätt tänk och med ett genomarbetat upplägg är konsthallen en vinstmaskin. Man måste acceptera att kultur måste finnas. Detta är viktigt för politiker att förstå annars river man isär samhället.

Nytt Parti i Kungälv

 

Pensionärs-Alliansen, bildades 2018 som en reaktion mot att pensionärer idag är en glömd grupp. Blockpolitiken i Kungälv bildar allianser där personliga intressen efter makt och egna vinningar går före på de svagas bekostnad. Vi anser inte att politiken heller har förmågan att leda förvaltningen i Kungälv. Vi kommer att finnas i Kommunfullmäktige som ett bidrag med vår kompetens. Alla frågor är lika viktiga men vi kommer företrädesvis arbeta med Hållbarhet, Trygghet, Äldreboenden samt påverka pensioner och allmänna ekonomiska försämringar för pensionärer och andra svaga utsatta grupper.

2018-2020 kommer vi att etablera Pensionärs-Alliansen. Vårt mål är att ha minst fyra mandat i Kommunfullmäktige 2021.